FSM ve ISESKO’nun Birlikte Düzenlediği Yabancılara Yönelik Arapça Çalıştayı Bugün Düzenlenen Bir Törenle Sona Erdi

27 Kasım 2019 tarihinde başlayan ve dört gün süren “Ana Dili Arapça Olmayan Öğrencilere Arapça Dil Yeteneğini Geliştirme Çalıştayı” 30 Kasım 2019 tarihinde çalıştaya katılan öğretim elemanlarına verilen belge ile sona erdi.

Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan çalıştay FSM Rektör Yardımcısı Fehamettin Başar ile İlahiyat Fakültesi Dekanı Ahmet Turan Arslan’ın açılış konuşmalarının ardından ISESKO adına kürsüye gelen Dr. Muhammed Mutlak, Isesko ile Granada Üniversitesinin birlikte yabancılara yönelik Arapça öğretimi ile ilgili geliştirdikleri öğrenme tekniklerinden bahsetti. Daha sonra kürsüye Gelen Dr. Hamdi Arslan Türkiye’de Arapça öğretiminde karşılaşılan zorluklara temas ettikten sonra kürsüye çeşitli üniversiteler ve İmam Hatip okulları adına bölüm ve okul temsilcileri, müfredat ve kullanılan teknikler hakkında bilgiler verdiler. İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatını temsilen çalıştaya katılan Prof. Dr. Abdullah Kızılcık ilk günkü oturumda söz alarak yaptığı konuşmasında hazırlık sınıfı ile üst sınıfların müfredatını kitap ve materyal açısından, hocalarını ve öğrencilerini yeterlilik ve potansiyel açısından değerlendirdi. Prof. Kızılcık konuşmasına şöyle devam etmiştir:

“Arapça eğitiminin geliştirilmesine yönelik Arap hocaların katkısı son yıllarda artmıştır. Derslerde dinleme ve okuma gibi dil yeteneklerine de yer verilmiş, aynı zamanda bu derslere Medya Arapçası ve Arap Kültür Tarihi gibi güncel dersler eklenmiştir. Ders materyalleri de sürekli güncellenmektedir. Her dersin kendine özel ve güncel dil eğitim teknikleri gözetilerek hazırlanmış bir kitabı mevcuttur. Hocalardan bir kısmı da sınıflarda kendi hazırladıkları kitaplardan ders işlemektedir. Öğrenci profili ve potansiyelimize gelince; İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı, alanında yüksek puanla öğrenci alan bölümler arasındadır. Bu nedenle öğrencilerimizin kapasiteleri yüksektir. Ayrıca hazırlık sınıfında eğitim dilinin Arapça olması öğrenciler için önemli bir avantajdır."

Konuşmasının sonunda Prof. Kızılcık: “Son zamanlarda eğitimde büyük gelişmelere uygun olarak her alanda olduğu gibi bu alanda da İstanbul Üniversitesi kendini yenilemiş, özellikle Bölümümüz hoca, kitap ve materyal açısından kendini geliştirmiştir. Buna rağmen Arapça dil öğretiminde daha yapılması gereken birçok iş mevcuttur.” diyerek yapılması gerekenlerden bahsetmiştir.

Oturumun ikinci ve üçüncü gününde çalıştay, Arapça eğitim uzmanlarının konuşmaları ve sunumları ile devam etmiş ve son gün yapılan kapanış oturumundan sonra katılımcılara belgeler ve hediyeler takdim edilmiştir.