Merkezimiz

İ.Ü. Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 5 Aralık 2016 yılında resmi olarak kurulmuştur. 6 Aralık 2016 tarihinde faaliyetlerine başlayan Merkezimizin ilk faaliyeti 7 Ocakta Farabi Avrasya Çalışmalarına dair iki seminer ile başlamıştır. İkinci faaliyetini 6 Ocakta bir panelle sürdüren Merkezimizin resmi açılışı 7 Aralık 2016’da gerçekleşmiştir.


Misyonumuz

İstanbul Üniversitesi Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (FAMER) Ülkemizin ve Avrasya Bölgesinin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmak, Avrasya Bölgesi ülkeleri arasında işbirliğini ve dayanışmayı geliştirmek amacı ile bilimsel, kültürel ve sosyal çalışmalar ve etkinlikler düzenlemek; Ülkemizin diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile dayanışma içerisinde ortak program ve proje çalışmaları yapmak.

Vizyonumuz

Toplumumuzun ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu Farabi ve İbn-i Sina gibi dünya çapında bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmak.


Abdulkadir Emeksiz (Doç.Dr.)             – İst. Ünv. Eski Türk Dili

Ali Öztürk (Doç.Dr.)                              – İst. Ünv. Türk İslam Edebiyatı

Cüneyt Kaya (Doç.Dr.)                          – İst. Ünv. İslam Felsefesi

Fatih Andı (Prof.Dr.)                              – FSMV Ünv. Türk Dili

Hacer Topaktaş (Doç.Dr.)                     – İst. Ünv. Leh Dili

Jakipbek Altayev (Prof.Dr.)                   – Kazakistan Milli Ünv.- Felsefe Bilimi

Kadir Turgut ( Yrd.Doç.Dr.)                   – İst. Ünv. Fars Dili

Mehmet Arslan (Doç.Dr.)                      – Kazakistan Milli Ünv. Coğrafya

Murat Davudov (Doç.Dr.)                      – Marmara Ünv. Siyaset Bilimi

Mustafa Çiçekler (Prof.Dr.)                    – Medeniyet Ünv. Fars Dili

Muzaffer Bakıcı ( Yrd.Doç.Dr.)              – İst. Ünv. Coğrafya 

Nadiye Sa’dun (Prof.Dr.)                       – Bağdat el-Mustansıriyye Ünv. Dil Felsefesi

Onur Kılıçer (Araş. Gör.)                       – İst. Ünv. Urdu Dili

Oraz Sapazhev (Doç. Dr. )                     – Kazak Milli elFarabi Üniversitesi , Türksoy Bölümü

Yerden Kazybek (Prof.Dr.)                    – KC Bilimler Akademisi Baytursunov Enstitüsü Müdürü

Yktiyar Paltore (Prof.Dr.)                      – Kazakistan Milli Ünv. Şarkiyat Fakültesi Dekanı

Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu ve Rusya gibi ülkeleri kapsayacak şekilde Avrasya Bölgesinde yer alan ülkelerde mevcut ve ortaya çıkabilecek siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler konusunda bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, politika yönelimli analizler geliştirmek, Merkezce ya da konuyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak proje faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamak; ayrıca disiplinler arası dayanışma ile Ülkemizi ve Bölgemizi dil, tarih, sosyal ve kültürel açıdan inceleyerek Ülkemizin Bölge ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmek ve bu maksatla bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.


 • Avrasya Bölgesi ile ilgili Araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bölge ülkelerini edebi, kültürel, sosyal ve politik açıdan inceleyerek raporlar hazırlamak,
 • Ortak ilgi ve faaliyet alanlarına sahip ulusal ve uluslararası kurum, kuruluşlar ve İstanbul Üniversitesi’nin Diğer Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile işbirliğinde bulunarak, araştırma ve eğitim programları gerçekleştirmek, amaçlar doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, seminer, toplantı, eğitim ve benzeri etkinliklerle, sertifikalı veya sertifikasız eğitim programları düzenlemek ve yürütmek,
 • Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür projelere katkıda bulunmak,
 • Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek,
 • Üniversitede öğrenim gören öğrencileri araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına materyal desteğinde bulunmak,
 • Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak, yaptırılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, elektronik ağ ve benzeri yayım araçları vasıtasıyla yayınlamak,
 • Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerini yerine getirmek veya bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak,
 • Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak,
 • Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu ve Rusya gibi Avrasya Bölgesinde yer alan ülkelere dair araştırma arşivleri oluşturmak,
 • Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak,
 • Araştırma, inceleme, proje ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak,
 • Yaz okulları ve çalışmaları düzenlemek,
 • Sertifikalı yaz kursları düzenlemek,