FAMER, Düşünce Konuşmalarında Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Haliloğlu' yu Ağırladı

İstanbul Üniversitesi Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (FAMER), Düşünce Konuşmaları kapsamında “Fransız Edebiyatını İbn Haldun’la Okumak” başlıklı Edebiyat ve Düşünce alanında önemli bir konuyu ele aldı.

Seminer Programları kapsamında düzenlenen etkinliğin bu ayki konuğu İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nagihan Haliloğlu oldu.

Haliloğlu, kışkırtıcı yazılarıyla Fransa’daki haberlere konu olan ünlü Fransız yazar Michel Houellebecq’in romanlarındaki tükenme ve çökme noktasına gelmiş uygarlık düşüncesini açıklamaya çalışırken, İbn Haldun’un teorilerinin temel verileri olan asabiyet, toplumsal şuur, mücadele ruhu vb. kavramlarla açıklama denemesinden bahsetti. Bu değerlere atıfla Houellebecq, çöküşün Fransız Edebiyatındaki imgesel karşılığını İbn Haldun’un düşüncelerinden yararlanarak resmettiği düşünülebilir.

Ayrıca Haliloğlu, Avrupa- Doğu, Orient-Oksident arasındaki geçiş ve karşılaştırmaları sağlayan önemli bir yer olarak gördüğü Akdeniz’i, özellikle Batı Avrupa ile Akdeniz ülkeleri arasındaki sorunların merkezi olarak işaret etti. Asabiyetin azalmasını önemli bir çıkış noktası olarak gören Houellebecq’e göre, göçmenlerin yaşayış ve düşüncelerinin baskın unsura dönüşmesi ile önce Avrupa'nın en değerli ülkesi olan Fransa ve daha sonra ise tüm Avrupa ele geçirilecektir. Tüm bunların nedeni ise İbn Haldun düşüncesinde önemli bir kavram olan asabiyet ve toplumsal şuur yetersizliğiyle açıklanmaktadır.


                  Dr. Öğr. Üyesi Haliloğlu programın sonunda katılımcıların sorularını yanıtladıktan sonra konuşmasını sonlandırdı.


Galeri