Dil ve Kültür Seminerleri 7-11 Ocak 2019

Merkezimizin düzenlediği Dil ve Kültür seminerlerinin ilk gününde “Osmanlı Türkçesi” konusu ile Doç. Dr. Uğur Gürsu’yu, ikinci gününde ise “Dede Korkut Hikayeleri” konusu ile Dr. Öğr. Üyesi Aslı Zengin’i dinledik. Famer Dil ve Kültür Seminerleri 9 Ocak Çarşamba günü Dr. Öğr. Üyesi Özcan Tabaklar’ın “Karahanlı Türkçesi” sunumu ile devam etti. Seminerlerimiz 10 Ocak Perşembe günü Dr. Ümran Erdoğan’ın “Türk Alfabeleri” ve 11 Ocak Cuma günü Dr. Öğr. Üyesi Feryal Korkmaz’ın “Üniversitelerde Mesleki Alanlar ve Türk Dili Bölümünün Gerekliliği ve Amaçları” konuları ile devam edip tamamlandı.