Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesinden FAMER Merkezine Ziyaret

Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Filoloji bölümü Prof. Dr.  Anar SALKYNBAY  17-24 Ekim tarihleri arasında  ''Evrenin Bilişsel İmgesi; Kazak Dilindeki Ulusal Kodlar'' adlı araştırma projeleri için ilmi araştırmalara veri toplamak amacıyla İstanbul Üniversitesi'ne gelmiştir.

           İstanbul Üniversitesi ve Al Farabi Üniversitesi arasındaki bağlantı, Türk dünyası arasındaki manevi bağlantının bir yansımasıdır.

    “Evrenin Bilişsel İmgesi; Kazak Dilindeki Ulusal Kodlar” adlı araştırma projeleri boyunca ilmi araştırmalara veri toplamak amacıyla İstanbul Üniversitesine geldiğimizde bize İstanbul Üniversitesinde Kazak dilinde ders veren, El Farabi Avrasya Merkezinde Türk çalışmalarının gelişimine katkıda bulunan El Farabi KazNU temsilcisi Yrd. Doç. Oraz Sapashev  ve Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi direktörü Profesör Abdullah Kızılcık yardımcı oldu. Böylece, İstanbul'daki birçok kütüphaneye girmeye izin aldık ve erişim sağladık.

   Kuşkusuz, modern toplumda ulusal kültürel koda dayalı eğitimin ve ahlakın yükseltilmesi toplumun ilerici gelişimi için önemlidir.  Kültürel kodun manevi mirası bütün Türk dünyasında ortaktır. Aradığımız yine de  Kaşgarlı Mahmut’un el yazması , el yazması metni üzerine yapılan bilimsel araştırmalar,düşünceler, sonuçlardır.

     İstanbul Üniversitesi ile El Farabi KazNU Üniversitesi uzun bir bilimsel iletişim geçmişine sahip olsa da, sonradan bu ilişki daha da gelişmiştir. KazNU Rektörü 2020'de UNESCO kararı ile kutlanan Al Farabi'nin doğumunun 1150. yıl dönümü onuruna,  İstanbul'da Mutanov gözetiminde Al-Farabi Müze Evini açtı.  Bunun gibi merkezler Ürdün, İtalya, Çin, Mısır, Hindistan ve Bulgaristan'da da açılmıştır.

    İstanbul Üniversitesi ile El Farabi Üniversitesi arasında öğrencilerle öğretmenlerin ilmi akademik eğitime ilgisi,etkinliği artmış ve iki diploma programının uygulanması için belgeler imzalanmıştır.

    Al-Farabi Avrasya Merkezi tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Bilimsel ve Teorik Konferansın yerini de vurgulamak isteriz.  Bu, modern Türk incelemeleriyle yönlendirilen Türk dünyasından bilim insanlarını bir araya getiren, temel araştırmalarında onlara rehberlik eden, var olanı değerlendirmek ve bilimsel düşünceyi yaymak için gerçekleştirilen bilimsel bir toplanmadır.

    Al-Farabi Üniversitesi dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olmayı hedeflemektedir.  Rektör G.Mutanov'un, "Dünyanın önde gelen üniversiteleri, insan sermayesini ve yenilikçi ekonominin büyümesine katkı sağlayarak, kendi ülkelerinin ve tüm bölgelerin gelişimini belirlerler" sözleri, günümüzde Al Farabi Üniversitesinin amaç,hedef ve misyonunu yansıtmaktadır.

KazNU, Orta Asya üniversiteleri arasında, 2019'da dünyanın en iyi üniversiteleri arasında 207. sıradaki QS'yi alan ilk üniversitedir.  Bir sosyal gelişim sürücüsü olarak, KazNU, devlet kurumlarıyla birlikte toplumun kilit konularını ele almak için uzun vadeli projeler yürüten sosyal ve insani merkezleri kurmuştur.  Bu tür araştırmaların merkezlerinden biri de yakın zamanda açılan Kazak Yazarlık Merkezidir. Bu merkez, Kazakistan'ın Latin harfine geçişi, Kazak yazılarının bilimsel sorunlarını tanımlamak, teorik temelini analiz etmek, Kazak alfabesi ve Kazak yazılarına katılmak, bilimsel teorik temellerini analiz etmek için çalışmalarına başlamıştır.  Merkez, daha sonraki dönemde değişmeyen JAZU-AB’de Kazak dilinin Khanon versiyonunun gelişimini desteklemektedir.


                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                        Al-Farabi Üniversitesi Profesörü 

                                                                                                                        Filoloji Doktoru Anar SALKYNBAY

   

  
                                                                                   

Prof. Dr. Anar SALKYNBAY
(Kazakistan


Galeri