3. Uluslararsı Farabi Sempozyumu İstanbul Üniversitesinde Gerçekleştirildi

Famer'in düzenlediği 3. Uluslararası Farabi Sempozyumu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Kurul Salonunda 10 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirildi

Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlemiş olduğu 3. Uluslararası Farabi sempozyumu Kazakistan ve Türkiye Milli marşlarının okunması ile başladı. Türk dünyası sanatçısı Bünyamin Aksungur’un sunduğu müzik konserinden sonra açılış konuşmalarına geçildi. İlk olarak kürsüye çıkan Famer Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kızılcık katılımcıları selamladıktan sonra Farabi sempozyumunun İstanbul Üniversitesinde artık geleneksel hale geldiğini ifade etti. Konuşmasının devamında Famer Müdürü Kızılcık, 2020 yılının Kazakistan’da “Farabi Yılı” seçilmesinden dolayı her yıl Temmuz ayında geleneksel olarak gerçekleştirdikleri Avrasya Çalışmaları Sempozyum konusunu Farabi olarak  planladıklarını belirtti. Konuşmasına, felsefenin ve aynı zamanda dinin ortak hedefinin birtakım kurallar ve ilkeler belirlemek suretiyle insanın mutluluğunu sağlamak olduğunu hatırlatan Kızılcık, konuşmasını düzenleme kuruluna ve katılımcılara teşekkür ederek tamamladı.  

İkinci olarak kürsüye gelen Kazakistan Taraz Devlet Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Canan Akimişeva Farabi hakkında tarihi bilgiler verdikten sonra son zamanlarda Farabi ile ilgili çalışmaların artmasından dolayı memnuniyetini ifade etti.

Son olarak açılış konuşması için kürsüye gelen İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Farabi’nin yaşadığı çağın bilimsel faaliyetler ve gelişmeler dikkate alındığında İslamın “Altın Çağı” olarak değerlendirildiğini ve Farabi’nin Aristo’dan sonra felsefe alanında Muallim-i Sani unvanıyla tanındığını ve eserleriyle Doğu’da ve Batı’da birçok aydın ve bilim insanı tarafından takdir gördüğünü ifade etti.  Diğer yandan da Rektör, özgür düşünceyi temsil eden Felsefe ile vahiy kültürünü temsil eden İslam dinini değerlendirirken Farabi’nin ideal devlet anlayışına dair düşünceleri ile istikrarın ve düzenin sembolü olarak İslam medeniyetinin inşasına katkıda bulunduğunu ifade etti.

İ.Ü. Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak konuşmasının devamında  Farabi Avrasya Çalışmalarının kuruluşundan itibaren  staj ve araştırma kapsamında Farabi Kazak Milli Üniversitesinden yüzlerce lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisinin İstanbul Üniversitesine geldiğini ve iki üniversitenin Ünlü İslam Bilgini Farabi'nin tanınması ve anlaşılması adına seminerler, konferanslar ve sempozyumlar düzenlediklerini vurguladıktan sonra iki üniversite arasındaki işbirliğinin bir stratejik ortaklık çerçevesinde ihtiyaç odaklı ve çok boyutlu olarak devam etmesinden dolayı memnuniyetini belirtti. Konuşmasının sonunda, sempozyumu düzenleyenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından sunumlara geçildi. iki oturum ve bir kapanış olmak üzere toplam üç oturumdan oluşan sempozyumdan sonra belgeler ve hediyeler takdim edildi.