II.Uluslararası Farabi Sempozyumu Bildiri Özetleri

II.Uluslararası Farabi Sempozyumu “Ahlak ve Siyaset” konulu sempozyumun "Bildiri Özetleri Kitapçığı"na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Bildiri Özetleri Kitapçığı