II. Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu

4-6 Temmuz 2018 tarihinde İ.Ü. Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası Avrasya çalışmalarının ikincisinde “Avrasya’da Türkiyat ve Şarkiyat Çalışmaları” konulu bir sempozyum düzenledi. Merkez müdürü Prof. Dr. Abdullah Kızılcık’ın katılımcılara hoşgeldin demesi ve birkaç gün önce vefat eden dünya çapında ünlü bilimler tarihi hocası Prof. Dr. Fuad Sezgin’in anısını yâd ettiğine dair konuşması ile başlayan törende, Kazak Jubatov Ünv. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gulzhan Shokym, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi, Londra Aytmatov Akademi Başkanı Prof. Dr. Rahima Abduvalieva ve Doç. Dr. Oraz Sapashev açılış konuşmalarına katılanlar arasında yer aldılar.

Sempozyum düzenleme kurulu adına ilk konuşmayı yapan Prof. Dr. Abdullah Kızılcık geçen yıl 27-28 Temmuz 2017 yılında düzenlenen “İslamiyet Bağlamında Türk Dünyası” adlı Avrasya Çalışmaları sempozyumuna 30 kadar akademisyen katılırken bu yılki sempozyumda 70 kadar bilim adamının bulunduğunu ifade edip Kazakistan başta olmak üzere Özbekistan, Kırgızistan, Gürcistan, Ukrayna, Macaristan, Moldova, Avusturya, Londra, Cezayir ve Hindistan’dan olmak üzere 11 farklı ülkeden katılımcının olduğunu söyledi. Prof. Dr. Hayati Develi ise konuşmasında Türkiyat çalışmalarına temas ettikten sonra birlikte etkinlikler düzenlemenin önemine değinerek yakında Farabi Kazak Milli Üniversitesi ile 1. Dünya savaşının yüzüncü yıl münasebetiyle “Savaş ve Toplum: Eve Dönen Asker” konulu bir sosyal bilimler kongresinin düzenleneceğinden bahsetti.

Açılış konuşmaları programı, düzenleme kuruluna verilen ödül ve plaketler ile sona erdi. Tüm katılımcılar Türk Dünyası Araştırmaları Vakfını ziyaret ettikten sonra 7 salonda yapılan sunumları ile programlarını tamamladılar.

Sempozyumun ikinci ve üçüncü gününde İstanbul’da tarihi ve kültürel gezi organize edildi. Ayrıca ikinci günün akşamında Famer konferans salonunda Onomastik çalışması yapıldı. Bu toplantıda Türkiyat ve dilbilimi alanına 35 yıl boyunca hizmet eden Prof. Dr. Gulmira Madiyeva’ya teşekkür plaketi verildi.

Sempozyum öncesinde ise “Bildiri Özetleri” kitap haline getirilerek katılımcılara çeşitli hediyeler ve katılım belgesi ile birlikte dağıtıldı.

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetesinde yayınlanan haber linki: Haber