Farabi'nin Hayatı, Eserleri ve Kitab Elmusika el-Kebir Adlı Eserinin Tıpkı Basımı

Famer merkez müdürümüz Prof. Dr. Abdullah Kızılcık'ın, "FARABİ'NİN HAYATI, ESERLERİ VE KİTAB ELMUSİKA EL-KEBİR ADLI ESERİNİN TIPKI BASIMI" (LIFE AND WORKS OF FARABI AND THE FAXIMILE OF​HIS WORK KITAB EL-MUSIKA EL-KEBIR) isimli kitabı "Demavend Yayınları" tarafından yayınlanmıştır. İlgili kitabın önsözü ile linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz.


ÖNSÖZ: Farabi ismi ülkemizde meşhur olduğu kadar ne yazık ki üzerinde tüm yönleriyle ele alınamayan ilim adamlarındandır. Bunun temel nedeni belki de İbn Sina adının ülkemizde ön planda tutulmasıdır. Belki de felsefe terimlerinin tabiatıyla orijinalinin ağır oluşundan kaynaklanmış da olabilir. Yüzün üzerinde eserinden bahsedilmesine rağmen ancak yarısına yakını bugün elimizdedir. Farabi’nin mevcut eserlerinden çevirisi yapılanlar da derli toplu bir halde yayınlanmamış ve dağınık bir durumda bulunmaktadır. Bir külliyatının bulunmaması ilim dünyası için bir nakisa olabilir. Yine de Farabi ile ve onun eserleri ile ilgilenen ilim adamlarının son yıllarda arttığını, hakkında yayınlanan eserlerinin sayısının artmasından anlamaktayız.


İşte bu çalışmamızda Farabi ile ilgili bu eksikliği gidermek amacıyla ilk adımı atmış bulunmaktayız. Burada kısaca hayatını verdikten sonra çoğu Türkçeye çevrilmiş eserlerinden bahsedeceğiz. İleriki çalışmalarımızda da onun Türkiye’de yayınlanmamış eserlerini varsa orijinalinden, yoksa Türkçe dışındaki çevirilerden ele alarak neşretmeye çalışacağız. Diğer yandan bu çalışmamızın sonuna Farabi’ni K. Musika el-Kebir adlı eserinin de tıpkı neşrini ekliyoruz.


Farabi’nin İslam dünyasının ilk filozofu olarak tanınması ve Avrupa’da eserlerinin yıllar önce çalışma konusu yapılması bizi, onun eserlerinin bir envanterini çıkarmaya sevk etmiştir. Biz de bu maksatla işe, onun eserlerinden Türkçeye çevrilmiş olanları araştırmak ile başlamayı uygun gördük. İkinci aşamada ona ait olup da yazma halinde bulunan eserlerine intikal etmeyi planlamaktayız. Üçüncü olarak temennimiz kayıp olduğu düşünülen eserlerini bulup ortaya çıkarmak veya mevsukiyeti Farabi’ye ait oluşunda ihtilaf olan eserleri ortaya koymak ve son olarak da mümkün olursa Farabi’nin bir külliyatını oluşturabilmektir.farabi1


Link:Demavend