"Farabi Okumaları" Sempozyumu - Kazakistan

3-13 nisan 2018 tarihlerinde Kazakistan'ın ikinci büyük kentinde Farabi Kazak Milli üniversitesi geleneksel "Farabi Okumaları" sempozyumu düzenledi.


Sempozyumuzun açılış konuşmalarına Türkiye'den Başbakan başdanışmanı Prof. Dr. Bekir Karlığa ile İ.Ü. Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü Prof. Dr. Abdullah Kızılcık katıldılar. Prof. Dr. Bekir Karlığa konuşmasında Medeniyetlerin inşası ve buluşmasında Farabi'nin ve eserlerinin büyük tesiri olduğunu vurgularken, Prof. Dr. Abdullah Kızılcık 15 ay önce faaliyete geçen İ.Ü. Farabi Araştırma merkezinin kuruluşundan ve şu ana kadarki bilimsel etkinlikliklerinden bahsetti. Abdullah Kızılcık ayrıca sempozyumun ikinci gününde Farabi'nin "et-Tenbih ala Sebili's-seadeh" adlı eserini bir bildiri ile sundu. Filoloji bölümü lisans öğrencilerine yönelik derslere de katılan Abdullah Kızılcık sempozyumdan arta kalan zamanlarında bilimsel etkinliklere ve ziyaretlere katıldı.