Famer'in Düzenlediği Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Eserlerini Okuma Günleri'nde Katılımcılara Belgeleri Verildi.

Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 2019 Yılı'nın Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anma yılı seçilmesinden dolayı Nisan 2019 tarihinde 4 hafta süren okuma günleri tertipledi. Okuma Günlerinde her hafta sırasıyla "Oryantalizm ve İslam" konusu ile Prof. Dr. Yücel Bulut, "Fuat Sezgin, Hayatı, Eserleri ve GAS" adıyla Dr. Nevzat Kaya, "Fuat Sezgin'in İslam Bilim Tarihine Bakışı" konusu ile Prof. Dr. Abdurrahman Aliy,  "Fuat Sezgin'in Matematik Bilimler ve Matematiksel Coğrafyayla İlgili Konuları" adıyle Araş. Gör. Atilla Polat-Araş. Gör. Kaan Üçsu sunum yapan ilim adamları yer aldılar.

Okuma günlerine kontenjan dahilinde yurt içinden ve dışından katılan 100 öğrenciye katılım belgesi verildi.

Müracaat olursa Eylül veya Ekim ayında da seminerlerin tekrarlanacaktır.