1. Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu Düzenlendi

İstanbul Üniversitesi Seyyid Hasan Paşa Medresesinde 27-28 Temmuz 2017 tarihleri arasında 1.Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu: "İslâm Medeniyeti Bağlamında Türk Dünyası" (1st International Symposium on Eurasian Studies: "The Turkic World in the Context of Islamic civilization) düzenlenmiştir.

Sempozyumun açılış konuşmasına İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat, Taraz Yenilik Beşerli Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saurıkov Erbolat, Londra Aitmatov Akademisi Başkanı Prof. Dr. Rahima Abdulvaliyeva ve Farabi Kazak Milli Üniversitesi'nden Rektör Baş Yardımcısı Doç. Dr. Aizhan Smailova katılmıştır.

Konuşmalarında iki üniversitenin ortak gerçekleştirdiği sempozyumda iki ülke ve üniversite arası bilimsel faaliyetleri devamının önemine vurgu yaptılar. Bu işbirliğinin ileri götürülmesi için yapılan bu ve bunun gibi sempozyumların devam etmesi gerektiğine işaret edildi. Büyük oranda Kazakistan'dan akademisyenlerin katıldığı sempozyuma Türkiye'den ve İngiltere'den değerli bilim adamları da katılmışlardır.

Sempozyumun sonunda bir değerlendirme konuşması yapıldı. Akademisyenlere katılım belgesi verildi. Sempozyumun ikinci gününde I Amanjolov Okulları Kapsamında - "Türk Epigrafi ve Paleografyası" ile ilgili olarak "Yuvarlak Masa" toplantısı yapılmıştır.