Projeler

 Türk Dünyası Medya Merkezi: Türk-İslam dünyasını iletişim ağı ile birleştirecek olan ‘Türk Dünyası Medya Merkezi’ kurulması projesi

  İstanbul Üniversitesi ile Farabi Kazak Milli Üniversitesi işbirliğiyle yürütülmektedir.