Faaliyet Alanları

 • Avrasya Bölgesi ile ilgili Araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bölge ülkelerini edebi, kültürel, sosyal ve politik açıdan inceleyerek raporlar hazırlamak,
 • Ortak ilgi ve faaliyet alanlarına sahip ulusal ve uluslararası kurum, kuruluşlar ve İstanbul Üniversitesi’nin Diğer Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile işbirliğinde bulunarak, araştırma ve eğitim programları gerçekleştirmek, amaçlar doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, seminer, toplantı, eğitim ve benzeri etkinliklerle, sertifikalı veya sertifikasız eğitim programları düzenlemek ve yürütmek,
 • Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür projelere katkıda bulunmak,
 • Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek,
 • Üniversitede öğrenim gören öğrencileri araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına materyal desteğinde bulunmak,
 • Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak, yaptırılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, elektronik ağ ve benzeri yayım araçları vasıtasıyla yayınlamak,
 • Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerini yerine getirmek veya bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak,
 • Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak,
 • Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu ve Rusya gibi Avrasya Bölgesinde yer alan ülkelere dair araştırma arşivleri oluşturmak,
 • Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak,
 • Araştırma, inceleme, proje ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak,
 • Yaz okulları ve çalışmaları düzenlemek,
 • Sertifikalı yaz kursları düzenlemek,
03/11/2016
591 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00