Merkezimizin Amacı

Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu ve Rusya gibi ülkeleri kapsayacak şekilde Avrasya Bölgesinde yer alan ülkelerde mevcut ve ortaya çıkabilecek siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler konusunda bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, politika yönelimli analizler geliştirmek, Merkezce ya da konuyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak proje faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamak; ayrıca disiplinler arası dayanışma ile Ülkemizi ve Bölgemizi dil, tarih, sosyal ve kültürel açıdan inceleyerek Ülkemizin Bölge ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmek ve bu maksatla bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.

03/11/2016
525 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00